Novela školského zákona přináší pravidla pro distanční vzdělávání

Blog

Novela školského zákona přináší pravidla pro distanční vzdělávání

V reakci na situaci, které musely školy čelit při vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru, došlo během léta ke změnám ve školském zákoně. Ty přinesly celou řadu novinek, které dopadnou také na rodiče. Nejdůležitější změnou je zavedení distanční výuky, na kterou jsou školy povinné se připravit a při situacích, které to vyžadují, ji zavést.

Kateřina Javorská | 19. 10. 2020

Vláda vydala dne 12. 10. 2020 usnesení, kterým se zakazuje do 1. 11. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Školy tak mají možnost demonstrovat, jak se během letních prázdnin na distanční výuku připravily.

Kvůli březnové pandemii COVID-19 byl minulý školní rok výrazně odlišný od běžného školního roku. Přestože z počátku považovali žáci a studenti výuku z pohodlí domova za přínos, s prodlužující se dobou mimo školní lavice jich mnoho změnilo názor. Nejsou ale jediní, kdo se nad nevyhovujícímu podmínkami českého školství pozastavil. Zákonodárci si v obavě z dalších opatření vzali do parády školský zákon.

Udělat si ze změn zákona jasnou představu o tom, jak se promítnou do praxe, je však v podstatě nemožné. Proto v souvislosti s novelami vydalo Ministerstvo školství tzv. manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 a Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem.

Distanční výuka pro všechny

Nejvýznamnější změnou v zákoně je zavedení distanční výuky. Zákon nově upravuje, kdy je nutné k ní přistoupit, a zároveň stanovuje povinnost žáků a studentů se jí účastnit. Výjimkou jsou pouze děti z mateřských školek, u kterých nedochází k předškolnímu vzdělávání, na které zavedení distanční výuky nedopadá.

Zákon ale neuvádí, jak má přímo probíhat. V důvodové zprávě k novele, která tento způsob výuky zavedla, se dočteme, že výuka má i nadále probíhat dle rámcových vzdělávacích programů bez osobní přítomnosti žáků a studentů ve škole. Ale to jen do té míry, aby to bylo v dané situaci pro konkrétního žáka nebo studenta vhodné. Tomu má též odpovídat hodnocení.

Distanční výuku pak podrobněji rozebírá výše zmíněné metodické doporučení ministerstva školství. Z něj je mimo jiné zřejmé, že distanční výuka nutně nemusí probíhat jen prostřednictvím on-line hodin s vyučujícím, ale může spočívat i v práci žáků a studentů off-line formou, např. samostudiem, plněním úkolů apod.

Technické vybavení pro distanční výuku

V první vlně opatření, kdy školy byly uzavřené, se velká část studentů a žáků k distanční výuce vůbec nepřipojila. Za vinu to lze klást nedostatečné technické vybavenosti. V některých rodinách totiž může být pouze jeden počítač, který rodiče využívají na práci z domova, nebo je důvodem špatné připojení k internetu. Nedostatečnou technickou vybaveností ani možným omezeným přístupem k internetu se však zákonodárci nijak nezabývali a vše ponechali na školách.

Z důvodové zprávy vyplývá, že škola je povinna zajistit distanční výuku způsobem, který umožňují její personální možnosti a technické vybavení školy i žáků. Pokud by tedy nebylo možné zajistit výuku on-line, musí ji škola zajistit např. telefonickým spojením nebo vyzvednutím učiva ve škole. Všechny školy v tomto ohledu nemají stejné výchozí předpoklady, neboť technická a personální vybavenost se liší. Někde školy vycházení žákům vstříc a žáci a studenti si mohou zapůjčit školní počítače, případně konzultovat výuku s učiteli telefonicky. Jiné školy na to ale prostě nemají kapacity.

Zajištění technické stránky distanční výuky samozřejmě také není zadarmo. Na druhé školy možná po dobu distanční výuky ušetří za provozní náklady. Dle názoru ministra školství by peníze do rozpočtů škol na pořízení vybavení měly jít z kapes zřizovatelů.

Při absenci bude potřeba omluvenka

Uzákonění distanční výuky má zcela praktický dopad také na omluvenky. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka, kterou škola v případě nutnosti zavede, povinná, musejí rodiče nyní děti v případě absence omlouvat obdobným způsobem, jako když školu navštěvují. Jednotlivé podmínky pro omlouvání stanoví školní řád.

Vzhledem k tomu, že je distanční výuka, kterou škola v případě nutnosti zavede, povinná, musejí rodiče nyní děti v případě absence omlouvat obdobným způsobem, jako když školu navštěvují. Jednotlivé podmínky pro omlouvání stanoví školní řád.

Spojte se s námi

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

FFK Legal

advokátní kancelář, s.r.o.


info@ffk-legal.cz

+420 724 324 299

Sídlo

Josefa Lady 2106/1

434 01 Most


Pobočka:

Slezská 949/32

120 00 Praha 2