Pracovnělékařské prohlídky a posudky za nouzového stavu

Blog

Pracovnělékařské prohlídky a posudky za nouzového stavu

Po dobu nouzového stavu se vstupní lékařské posudky i zdravotní průkazy nahrazují čestným prohlášením a propadlé lékařské posudky se považují za platné. Je však třeba si dát pozor na lhůty, do kterých musíte lékařský posudek po ukončení nouzového stavu získat.

Naďa Vančurová | 5. 11. 2020

Pokud vám propadl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo jej momentálně nemůžete získat, nemusíte se bát problémů. Vláda vám svým usnesením dává možnost posudek nahradit čestným prohlášením a neplatný posudek je považován za platný.

Po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ze dne 30. září 2020 se mění pravidla týkající se pracovnělékařských prohlídek a posudků. Důvodem je uvolnění kapacity lékařských pracovníků od těchto neakutních úkonů a také to, aby se lidé zbytečně nevystavovali riziku nákazy při jejich podstupování.

Na koho se usnesení vztahuje?

Usnesení vlády se vztahuje především na zaměstnance, jejichž pracovněprávní vztah vznikne v době trvání nouzového stavu a pokud sjednaný druh práce spadá do první nebo druhé kategorie dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Do první kategorie spadají zaměstnání, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. Do druhé kategorie patří zaměstnání, při kterých lze nepříznivý vliv na zdraví očekávat výjimečně.

Posudky a průkazy se nahrazují čestným prohlášením

Pokud zaměstnání, o které se ucházíte nebo do kterého jste právě nastoupili, patří do jedné z uvedených z kategorií, stačí vyplnit čestné prohlášení a do 90 dnů po ukončení nouzového stavu si zařídit vstupní lékařskou prohlídku, na které lékař posoudí vaši zdravotní způsobilost.

Pokud právě nastupujete do zaměstnání, při němž budete vykonávat epidemiologicky závažnou činnost, platí pro nahrazení zdravotního průkazu stejné podmínky. Postačí tedy čestné prohlášení, které bude platné 90 dnů od ukončení nouzového stavu.

Propadlé lékařské posudky se považují za platné

Pokud váš lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný na základě vstupní lékařské prohlídky, na základě periodických lékařských prohlídek anebo lékařský posudek k práci vydaný na základě mimořádné prohlídky pozbude platnosti, bude po dobu trvání nouzového stavu nadále považován za platný.

V závislosti na zdravotní způsobilosti uvedené ve vašem posudku jsou možné dvě varianty, do kdy si budete muset obstarat nový lékařský posudek. Pokud v závěru vašeho lékařského posudku stojí, že jste osoba zdravotně způsobilá, váš propadlý posudek bude platit ještě dalších 90 dnů od ukončení nouzového stavu. Pokud jste ve vašem posledním a již neplatném lékařském posudku posuzováni jako osoba způsobilá s podmínkou, platí pro vás lhůta 30 dnů od ukončení nouzového stavu. Typ propadlého posudku nemá na lhůty vliv.

Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Spojte se s námi

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

FFK Legal

advokátní kancelář, s.r.o.


info@ffk-legal.cz

+420 724 324 299

Sídlo

Josefa Lady 2106/1

434 01 Most


Pobočka:

Slezská 949/32

120 00 Praha 2