Právní služby z oblasti dotačních korekcí | FFK Legal

Dotační korekce

Postaráme o obranu vaší společnosti proti krácení přislíbené dotace nebo rozhodnutí o vrácení již vyplacené dotace

Pokud poskytovatel dotace z fondů EU dospěje k názoru, že příjemce dotace porušil dotační podmínky, následuje nevyplacení části dotace nebo krácení již poskytnuté dotace a další sankce. Důvodem nejčastěji bývá pochybení ve veřejné zakázce, chyba při plnění monitorovacích indikátorů nebo porušení jiných dotačních podmínek. Požadavek poskytovatele na krácení však často bývá neoprávněný nebo nepřiměřený. Pomůžeme vám přiznanou dotaci v těchto případech ochránit .

Konzultace a zhodnocení situace

…abyste věděli, na čem jste a jaké máte možnosti

Pokud máte obavu, že by s čerpáním vaší dotace mohla být spojena nějaká rizika, posoudíme pro vás jejich pravděpodobnost a případně navrhneme preventivní opatření pro jejich minimalizaci. Také vás seznámíme s předpoklady, jak by se situace mohla dál vyvíjet a co můžete očekávat.

Pomoc při veřejnosprávních kontrolách a auditech

…protože správně uplatněná argumentace může zvrátit názor kontrolního orgánu a odvrátit další hrozící komplikace

Pomůžeme vám při veřejnosprávních kontrolách a tzv. auditech operace, aby kontrolní orgány nepřekračovaly své pravomoci a měli jste co nejlepší pozici  pro případné další fáze obrany proti krácení vaší dotace.

Zastoupení ve správních řízeních

…protože se hodí někdo se zkušenostmi, kdo se za vás postaví

Podle typu dotace se o jejím vrácení rozhoduje ve více typech řízení. Naše kancelář vás zastoupí v daňových řízeních o porušení rozpočtové kázně, ve sporných řízeních z veřejnoprávních smluv i v dalších typech řízení. Pokud by obrana nebyla zcela úspěšná, ale byly by naplněny stanovené předpoklady, pomůžeme vám s žádostmi o prominutí krácených částek.

Zastoupení ve správním soudnictví

…protože to je poslední možnost, kdy vám můžeme pomoct peníze ubránit

Pokud výsledek správního řízení nebude podle vašich představ, zastoupíme vás také při podání správní žaloby, v navazujícím řízení ve správním soudnictví, při podání kasační stížnosti i následném řízení před Nejvyšším správním soudem. Správní soudnictví je totiž často tou instancí, kde se teprve povede zvrátit předchozí správní rozhodnutí a vaši dotaci ubránit.

Spojte se s námi

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

FFK Legal

advokátní kancelář, s.r.o.


info@ffk-legal.cz

+420 724 324 299

Sídlo

Josefa Lady 2106/1

434 01 Most


Pobočka:

Slezská 949/32

120 00 Praha 2