Právní služby z oblasti pracovního práva | FFK Legal

Pracovní právo

Dobří zaměstnanci a dobře nastavená pravidla s nimi jsou základem úspěchu

Pomůžeme vám s celou oblastí pracovního práva. Připravíme vám pracovní smlouvy, konkurenční a kvalifikační dohody, pracovní řády a další vnitřní předpisy. Dále vám pomůžeme s opatřeními na ochranu know-how, nastavením pravidel při vzniku zaměstnaneckých autorských děl, s ukončováním pracovních poměrů nebo pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Poradíme také ohledně spolupráce OSVČ, aby se minimalizovalo riziko nelegálního zaměstnávání (tzv. švarcsystému).

Příprava a revize listin

…aby nastavení dokumentů optimálně vyhovovalo fungování vaší firmy

Připravíme nebo upravíme vaše pracovněprávní dokumenty. Může jít o pracovní řády, mzdové směrnice nebo jiné vnitřní předpisy, pracovní smlouvy, konkurenční a kvalifikační dohody nebo dohody na ochranu know-how a obchodního tajemství.

Změny a skončení pracovního poměru

…abyste mohli v klidu převelet zaměstnance jinam nebo se s ním rozloučit

Poradíme vám při změnách a skončení pracovních poměrů a sepíšeme veškeré potřebné dokumenty, jako jsou dohody o ukončení pracovního poměru, výpovědi, okamžitá zrušení pracovního poměru apod.

Prevence švarcsystému

…aby vám nehrozily pokuty za zaměstnávání „načerno“

Pomůžeme s nastavením systému spolupráce OSVČ i konkrétním nastavením smluv, aby se minimalizovalo riziko nelegálního zaměstnávání a nebyli jste tak vystaveni riziku pokut za nelegální zaměstnávání.

Služby pro agentury práce

…aby vaše agentura práce skvěle šlapala

Agenturám práce poskytujeme komplexní právní servis, a to jak při jejich založení, tak při jejich následném fungování. Pomůžeme s nastavením spolupráce s uživatelem, otázkami spojenými s odpovědností a pojištěním i řešením problematických situací, které při přidělování zaměstnanců uživatelům pravidelně nastávají.

Služby pro personální oddělení

…protože je lepší si někdy nechat poradit

Personální oddělení obvykle nemívají problém se zvládnutím každodenní pracovněprávní agendy, ale občas vyvstane složitější otázka nebo situace, kdy ocení odbornou právní pomoc. Právě pro tyto případy poskytujeme personálním oddělením specializovanou podporu. Personalistům také radíme a pomáháme při zavádění komplexnějších změn a umíme pro ně také uspořádat specializovaná školení.

Inspekce práce a soudní spory

…ať máte oporu v zádech

Poradíme vám, jak se připravit na kontrolu z inspektorátu práce. Při samotné kontrole i případném navazujícím řízení vás v plném rozsahu zastoupíme. Rovněž vás zastoupíme i v jakýchkoliv pracovněprávních sporech jako jsou spory o odstupné, neplatnost skončení pracovního poměru, dlužnou mzda, v záležitostech diskriminace ad.

Spojte se s námi

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

FFK Legal

advokátní kancelář, s.r.o.


info@ffk-legal.cz

+420 724 324 299

Sídlo

Josefa Lady 2106/1

434 01 Most


Pobočka:

Slezská 949/32

120 00 Praha 2