Právní služby pro startupy | FFK Legal

Startupy

Nabídneme vám pomocnou ruku od vzniku nápadu a založení podnikání, přes fázi vstupu investorů až po případný prodej

Pomůžeme vašemu startupu, ať už se nachází v jakékoliv fázi. Přeměníme váš nápad v reálné podnikání. Budeme stát za vámi, když se z malého projektu hnaného hlavně vaším nadšením stane prosperující byznys, a pomůžeme vám i ve fázi růstu, při vstupu investorů nebo u vašeho případného vystoupení z projektu a prodeje vašeho podílu.

Založení podnikání

…ať je všechno v pořádku hned od samého začátku

Poradíme vám s volbou vhodného způsobu podnikání a nastavením vztahů mezi zakladateli. Samozřejmě zajistíme také přípravu potřebných dokumentů, pomůžeme s registrací na živnostenském a finančním úřadě, zařídíme záležitosti související se zřízením sídla nebo sídlo přímo zajistíme a postaráme se o zápis do obchodního rejstříku.

Ochrana nápadu

…váš nápad může mít nevyčíslitelnou hodnotu, tak si ho nenechte vyfouknout

Při přeměně nápadu v realitu by za rozvojem podnikání neměla zůstat pozadu ani právní stránka projektu. Proto připravíme smlouvy o mlčenlivosti (NDA), dohody o ochraně know-how, postaráme se o autorskoprávní stránku projektu, registraci ochranných známek, patentů, užitných vzorů ad.

Fáze růstu

…nenechte se zaskočit zrovna ve chvíli, kdy se vám začíná dařit

Připravíme smlouvy s obchodními partnery, obchodní podmínky, licenční smlouvy, postaráme se o ochranu osobních údajů a záležitosti spojené s regulací daného odvětví včetně vyřizování nezbytných povolení tak, aby projekt mohl jednak úspěšně fungovat a jednak, aby byl případně připraven na prověrku od potenciálního investora.

Vstup investora

…ať nad vámi investoři nemají navrch

Poradíme vám při jednání s potenciálními investory, navrhneme schéma vložení investice a případné související změny ve společnosti. Připravíme potřebné dokumenty jako smlouvy o mlčenlivosti (NDA), smlouvy o převodu podílů, smlouvy o konvertibilním úvěru, dohody společníků (SHA) ad.

Fungující podnikání

…když už podnikání funguje, tak ať vás nevypeče nějaká právní banalita

Ve chvíli, kdy startup přestane být startupem, nabídneme právní servis k zajištění každodenní činnosti a dalšího rozvoje projektu. Přitom zúročíme znalost klienta z předchozích fází jeho vývoje, kdy jsme viděli vaše začátky, pomáhali vám se rozvíjet a rostli spolu s vámi.

Akvizice nebo prodej

…když už jste se dostali do bodu, že byste rádi svůj čas věnovali jinému projektu

Pokudmá dojít ke spojení startupu s jinou společností, zajistíme právní stránku tohoto spojení. Pokud zakladatelé při vývoji projektu dojdou do bodu, kdy se rozhodnou projekt přenechat investorovi, poradíme, jak se na tento krok připravit a zajistíme i vše potřebné pro jeho realizaci.

Spojte se s námi

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

FFK Legal

advokátní kancelář, s.r.o.


info@ffk-legal.cz

+420 724 324 299

Sídlo

Josefa Lady 2106/1

434 01 Most


Pobočka:

Slezská 949/32

120 00 Praha 2