Právní služby pro zdravotnictví | FFK Legal

Zdravotnictví

Stejnou péči, jakou si zaslouží vaši pacienti, si zaslouží i vaše právní agenda

Zdravotnickým zařízením, menším ambulancím i jednotlivým lékařům pomůžeme ve všech situacích, do kterých se mohou v jejich praxi dostat. V dnešní době, kdy je stále více pod drobnohledem právní stránka poskytování zdravotních služeb, se snažíme zdravotníkům rozvázat ruce, aby se mohli maximálně soustředit na jádro jejich činnosti – zdravotní péči.

Poskytování zdravotní péče

…věnujte se péči o zdraví pacientů, právní záležitosti nechte na nás

Poskytujeme právní poradenství při každodenních činnostech zdravotnických zařízení ohledně postupů podle zákona o zdravotních službách a dalších předpisů upravujících oblast zdravotnictví. Poradíme s otázkami vedení zdravotnické dokumentace, práv a povinností zdravotnických pracovníků, vyřizování stížností pacientů ad.

Náhrada škody na zdraví

…chyby se nevyhýbají ani zdravotnictví, nepykejte však víc, než musíte

Zastupujeme poskytovatele zdravotních služeb ve sporech o náhradu škody na zdraví, a to v předsoudní fázi i ve fázi soudního vymáhání nároků ze strany pacientů. Stejně tak bráníme poskytovatele zdravotních služeb i jednotlivé lékaře a další zdravotnický personál v souvisejících řízeních jako jsou trestní řízení nebo řízení o ochraně osobnosti.

Ochrana osobních údajů

…využijte peníze smysluplněji než na pokuty za porušení ochrany osobních údajů

Připravujeme komplexní řešení v oblasti zpracování osobních údajů zaměřená na oblast zdravotnictví vč. interních auditů, posouzení procesů a postupů při zpracování osobních údajů, přípravy nebo revize dokumentů a pravidelných školení. Připravujeme také dílčí analýzy a působíme jako konzultanti nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Dotace a jejich korekce

…ať nakonec nemusíte platit víc, než kdybyste o dotaci nezažádali

Zdravotnická zařízení často financují významnou část svých aktivit z dotačních prostředků, což vyžaduje dodržování komplikovaných a přísných podmínek. Poradíme vám jak v rámci čerpání dotací, tak při kontrolách a obraně ve sporech souvisejících s porušením dotačních podmínek. Zajistíme zastupování v řízeních o porušení rozpočtové kázně, ve sporech z veřejnoprávních smluv nebo ve správním soudnictví.

Klinické studie

…aby byl výzkum nejen humánní, ale i legální

Nabízíme poskytovatelům zdravotních služeb poradenství při nastavení právních vztahů ve specifické oblasti klinických studií včetně vymezení práv a povinností jednotlivých subjektů, které se na klinické studii podílejí. Zajistíme také revizi složité smluvní dokumentace a nastavení správných postupů při předávání a ochraně osobních údajů.

Ochrana dobrého jména

…i neoprávněná kritika dokáže veřejnost nadzdvihnout, nebojte se proti pomluvám a očerňování bránit

Víme, jak je pro poskytovatele zdravotních služeb důležitá jejich pověst a dobré jméno. Pro případ jejich poškozování nabízíme právní prostředky obrany, které mohou být doplněny o další podpůrné kroky včetně poradenství v oblasti krizové komunikace.

Pracovní právo

…situace na trhu zdravotnické práce není jednoduchá, mějte se o co opřít alespoň v právní oblasti

Známe zdravotnický provoz z praxe, takže dokážeme zohlednit jeho specifika při poskytování pracovněprávního poradenství zdravotnickým zařízením. Poskytovatelům zdravotních služeb pomáháme také při kolektivním vyjednávání v rámci sociálního dialogu a při přípravě kolektivních smluv.

Převod lékařské praxe

…abyste ukončili své působení ve zdravotnictví bez zbytečných právních přešlapů

Zajistíme vše potřebné pro převod vaší lékařské praxe včetně přípravy smluvní dokumentace nezbytné k realizaci převodu na nového provozovatele. Pomůžeme také s přípravou dokumentace vůči zdravotním pojišťovnám, případně zajistíme i jednání se zdravotními pojišťovnami.

Spojte se s námi

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

FFK Legal

advokátní kancelář, s.r.o.


info@ffk-legal.cz

+420 724 324 299

Sídlo

Josefa Lady 2106/1

434 01 Most


Pobočka:

Slezská 949/32

120 00 Praha 2